Clubul Studenţilor Economişti este o asociaţie non-profit cu personalitate juridică, independentă de alte asociaţii.

Clubul Studenţilor Economişti are drept scop:

  • promovarea principiilor competenţei şi valorii
  • apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor membrilor săi
  • promovarea legalităţii si a democraţiei
  • dezvoltarea unor relaţii între cadrele didactice şi studenţi astfel încât procesul de învaţământ să fie cât mai eficient
  • ridicarea nivelului profesional al membrilor.