Clubul Studenţilor Economişti este o asociaţie non-profit cu personalitate juridică, independentă de alte asociaţii.

Clubul Studenţilor Economişti are drept scop:

promovarea principiilor competenţei şi valorii
apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor membrilor săi
promovarea legalităţii si a democraţiei
dezvoltarea unor relaţii între cadrele didactice şi studenţi astfel încât procesul de învaţământ să fie cât mai eficient
ridicarea nivelului profesional al membrilor.